SI-EX
Dr. Uta Lemke
Logo gewusst-wo.de
Zoologische Bedarfsartikel Firmen- und Adressinformationen

Haisch, Franz

Haewererweg 32A
12349 Berlin - Neukölln / Buckow
Tel (0 30) 7 42 59 46

Fax (0 30) 7 42 20 97
Branche: Zoologische Bedarfsartikel
Infos - Stichworte - Beschreibungen
Haustierstreu; Stroh; Wiesenheu; Zoobedarfsartikel; Zoologische Bedarfsartikel
Gründungsjahr: 1964